Regelverk

Den nya tandvårdstödet


Ny tandvårdsförsäkring fr.o.m. juli 2008
Staten ändrade reglerna i den allmänna tandvårdsförsäkringen från och med 1: a juli år 2008. Samtidigt som man ökade anslagen, ändrade man hela systemet i syfte att stödet skall gå till de patienter som har de allvarligaste problemen med sin tandhälsa.

Den nya tandvårdstödet
Alla vuxna över 30 år får en tandvårdscheck som gäller under två år. För personer mellan 20 och 29 år eller över 75 år är beloppet på tandvårdschecken att vara 600 kr (300 kr/år). För personer som är 30 år eller äldre är beloppet 300 kronor (150 kr/år). Tandvårdschecken kan lösas in på valfri tandvårdsmottagning som är ansluten till Försäkringskassan.

Checken får användas till valfri behandling. Staten har upprättat en så kallad referenslista för priser i tandvården. Utifrån denna lista har staten infört ett högkostnadsskydd enligt följande:

Varje tandvårdsenhet kan välja att sätta sina egna priser, referenslistan är det högsta belopp som staten ersätter. Det innebär att man som patient kan behöva betala mellanskillnaden om mottagningens pris är högre än statens referenslista.

Ersätter ej kosmetisk behandling
Den nya försäkringen gäller för färre typer av behandlingar jämfört med den nuvarande. Exempelvis får man som patient betala hela kostnaden själv när det gäller kosmetisk tandvård som t ex byte av gamla missfärgade fyllningar, skalfasader eller andra behandlingar som syftar till ”ett vackrare leende”. Det är också så, i vissa situationer, att äldre och billigare behandlingsalternativ ingår i den nya försäkringen men inte lite modernare behandlingar. Exempelvis begränsas behandling för implantat som ersättning för en eller två tänder.

Kostnad enligt statliga referensprislistan (kr) Statens stöd till patient (kr)
0-2999 0
3000-14999 50%
15000 och mer 85%

Mer information om det nya tandvårdsstödet finns på:
www.ptl.se
www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard
www.tlv.se/tandvard

Garantier


Två års garanti lämnas, efter överenskommelse, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik enligt separat garantisedel. Ett års garanti lämnas för avtagbar protetik.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

  • Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om.
  • Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld.
  • Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.

På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Vi ger dig gärna en förteckning över vilka material som använts under behandlingen. Säg bara till!

Övriga upplysningar
Uteblivande från överenskommen tid kostar 800 kronor per timme. Återbud senare än 3 timmar kostar 800 per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.

Kallelse för undersökning görs per vykort, e-post eller telefon efter överenskommelse.

Betalning sker kontant eller med betalkort efter varje behandlingstillfälle. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bank- eller postgiro.