Filosofi

Förebyggande tandvård för att på ett tidigt stadium förhindra uppkomst av tandskador, parodontala problem och periimplantitis (parodontal sjukdom rund omkring implantat) för att på sikt minska dina tandvårdkostnader.

Vi erbjuder allmän tandvård till vuxna och barn. Vårt mål är att ge behovsanpassad tandvård med avancerad teknik som leder till friska tänder hela livet.

  • Uppnå fullständigt smärtfrihet vid behandling
  • Vi strävar efter att ge trygghet och trivsel för patienter.
  • Vi är lyhörda för patientens behov och strävar efter att alltid hitta den bästa lösningen för varje patient.

Vi söker hela tiden förbättra och utveckla egen service och fullföljer alla uppdrag.