Digital röntgen

Digital röntgen är en modern datorstödd röntgenundersökning som reducerar stråldosen med 70-90 procent. Det är bra för dig som är patient. Digital röntgen är också miljövänlig eftersom vi inte längre behöver använda de miljöfarliga framkallningsvätskor som krävs för att framkalla vanliga röntgenbilder.

Lätt att se och förstå bilderna
En annan fördel med digital röntgen är att du som patient ser och förstår mer av dina egna röntgenbilder. En sensor som i storlek motsvarar en konventionell tandfilm kopplas till datorn. Därför kan du direkt titta på röntgenbilden som visas på dataskärmen bredvid dig och tandläkaren kan förklara och berätta varför en viss behandling är aktuell och nödvändig.